HDM Pipelines coördinator op het gebied van kabels en leidingen voor Reef Infra

12 september 2018
Reef-website.jpg

Het waterschap Noorderzijlvest heeft het project “Versterken regionale keringen Lauwersmeer” definitief gegund aan Reef Infra. Reef Infra gaat het project samen met GBN, Antea Group en de grondverzetbedrijven De Boer Burgum, Kramer Metslawier en Beukema Grondwerken uitvoeren. HDM Pipelines is door Reef Infra aangesteld als coördinator van de mogelijke knelpunten op het gebied van kabels en leidingen.

lauwersmeer 

Het Lauwersmeer is onderdeel van het Nationaal Park Lauwersmeer en ligt tegen de Waddenzee aan op de grens van de provincies Friesland en Groningen. Het Lauwersmeer is in 1969 ontstaan door het afsluiten van de Lauwerszee. Deze maatregel is destijds genomen na de watersnoodramp van 1953. Het Lauwersmeer is het grootste waterbergingsgebied van Noord Nederland. Veel overtollig water uit Friesland, Drenthe en Groningen komt in het Lauwermeer en wordt bij de R.J. Cleveringsluizen naar de Waddenzee gespuid.

Bij de laatste beoordeling is gebleken dat 32,8 km waterkeringen rondom het Lauwersmeer niet stabiel of hoog genoeg zijn voor de toekomstige waterveiligheid. Om ervoor te zorgen dat de keringen voor de komende 50 jaar weer voldoen aan de normen voor waterveiligheid is het project om de kades te versterken gestart.

Tijdens de aanbesteding van het project is er een inschatting gemaakt van de mogelijke knelpunten op het gebied van kabels en leidingen. Voordat tot uitvoering van het project “Versterken regionale keringen Lauwersmeer” kan worden overgegaan, moeten deze knelpunten, samen met de eigenaren van de kabels en leidingen worden onderzocht en moeten er, daar waar nodig, oplossingen worden gezocht om de keringen te kunnen aanleggen.

HDM Pipelines is door Reef Infra gevraagd deze werkzaamheden te coördineren.

HDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.