In-line Inspectie van het NOGAT Pipeline System

17 september 2018
Neptune-nieuwsbrief-website-1.jpg

In augustus 2018 heeft HDM Pipelines van Neptune Energy opdracht ontvangen voor het projectmanagement en de ondersteuningsactiviteiten bij de Inline Inspectie (ILI) van het NOGAT Pipeline System.

Het doel van de ILI van de NOGAT-pijpleidingen is om de technische integriteit van het systeem te waarborgen om naleving van de Nederlandse wetten en eisen aan te tonen (artikel 93 & 99 clausule 1 van het mijnbouwbesluit). Dit zal worden bereikt door informatie te verstrekken over de conditie van de NOGAT-pijpleidingen met als doel deze te vergelijken met de vorige ILI-onderzoeken.

Figuur 1

Het NOGAT-pijpleidingsysteem werd in 1991 geïnstalleerd. De figuur geeft een overzicht van de pijpleidingsecties. Het 36 inch pijpleidinggedeelte (TP-001 (off shore) / TP-002 (on shore)) begint bij het NAM L2-FA-platform en eindigt bij de NAM Den Helder-fabriek. De lengte van het offshoregedeelte is ongeveer 150 km naar de duinovergang en het onshore gedeelte vanaf de duinovergang naar de Plant Den Helder heeft een lengte van ongeveer 10 km.

Het 24-inch pijpleidinggedeelte (TP-003 (off shore)) begint op het Neptune F3-FB-platform en eindigt op het L2-FA-platform dat door NAM wordt bediend. De lengte van deze pijpleiding is ongeveer 100 km.

 

HDM Pipelines voert het projectmanagement uit met behulp van hun beproefde projectmanagement methode, die theorie en praktijk samenbrengt. Dit betekent een grondige voorbereiding, en een actieve rol in de uitvoering van de inspectie. HDM beheert ook de laatste (maar zeker niet de minste) fase namens Neptune: de data-analyse. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met de afdeling Engineering van Neptune.

HDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.