Kwaliteitsmanagementcertificaten wederom toegekend aan HDM Pipelines

22 april 2020
b0524f2d-cdca-4364-bd86-a40793f29689.jpg

HDM Pipelines is gecertificeerd volgens de norm ISO 9001:2015 en VCA* 2008/5.1. Een paar dagen voor de coronacrisis, is voor de vierde keer de jaarlijkse ISO en VCA-audit uitgevoerd. Ditmaal gerealiseerd door Henk Raggers namens DEKRA Certification B.V. Op woensdag 11 maart 2020 heeft Henk Raggers het kwaliteitsmanagementcertificaat ISO 9001:2015 en het VCA* 2008/5.1 certificaat zonder enige tekortkomingen weer toegekend. Een prestatie waar we trots op zijn.

Grote mate van directiebetrokkenheid
ISO 9001:2015 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Met een VCA certificering kan worden aangetoond dat een bedrijf voldoet aan de gestelde norm voor veilig werken op externe werk- en projectlocaties zoals bouwterreinen. Aan de hand van deze normen worden de bedrijfsprocessen in kaart gebracht en middels een audit gecontroleerd.

Henk Raggers liet in zijn auditrapport ons het volgende weten: “Tijdens de audit is opgevallen dat er sprake is van een gestructureerd en passend kwaliteitsmanagement en VGM-beheersing. Er is een grote mate van directiebetrokkenheid en de verbetercyclus is aantoonbaar aanwezig via vastgesteld beleid, doelen, uitvoeringsprocessen en registraties. Evaluatie en bijsturing vindt plaats op basis van lering uit onder andere (bijna)fouten, interne audits, werkplekinspecties en directiebeoordeling”.

Office Manager Elles Postma is blij met deze erkenning. Postma: “Wij zijn constant bezig om de kwaliteit van onze dienstverlening evenals de klanttevredenheid verder te verhogen. De erkenning is waardevol voor het hele team”.

Hoge klanttevredenheid
Het afgelopen jaar is er gewerkt aan een strategieplan om de klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. Bij HDM Pipelines is het van belang dat klanten zich gehoord en gezien voelen. Uit de audit kwam naar voren dat: “De klanttevredenheid hoog is en ook leveranciers worden consequent beoordeeld op de geleverde prestaties”, aldus Raggers in het rapport Surveillance audit.

Ook blijkt dat de medewerkers bij HDM Pipelines goed op de hoogte zijn van de organisatie en exact weten wat er van hen wordt verwacht. Korte communicatielijnen dragen bij aan het realiseren van het efficiente en doelgerichte werken.

“Ik ben trots op alle medewerkers en dank onze klanten voor het vertrouwen. Zonder elkaar hadden we dit niet kunnen bereiken”, aldus Postma.

Heeft u vragen over het rapport of wilt u meer weten over onze kwaliteitswaarborging? Neem dan contact op met onze Office Manager, Elles Postma via info@hdm-pipelines.com.

HDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.