Kwaliteit

HDM Pipelines beheerst haar bedrijfsmatige processen volgens een continue verbeterproces, gebaseerd op het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK)-model.

De bedrijfsprocessen, met taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in het Bedrijfs Management Systeem (BMS).

Het BMS beschrijft o.a. de aanvaardbare kwaliteits-, veiligheids-, en milieuzorgniveau van onze dienstverlening tegen technisch en commercieel verantwoorde condities. Het bevat procedures welke ten dienste staan van onze processen en waarbij minimaal wordt voldaan aan de huidige wet- en regelgeving, normen, codes en de interne richtlijnen van HDM.


Onder de toepasselijke normen waar het BMS aan wordt beoordeeld vallen o.a.:

Intern

  • NEN-EN-ISO 9001:2015;
  • VCA*, versie 2008/5.1;
  • RI&E HDM Pipelines;

Extern

  • BEVB;
  • NEN 3650;
  • NEN 3655;
  • Het Mijnreglement 1964 (MR64) voor landlocaties en locaties binnen de Nederlandse Territoriale Wateren en;
  • Het Mijnreglement continentaal plat (MRcp) voor locaties op het Nederlandse gedeelte van het continentaal plat.

ISO – VCA

HDM Pipelines beschikt over het ISO 9001:2015 en VCA* 2008/5.1 certificaat.

Beide certificaten hebben betrekking op het toepassingsgebied ondersteuning in onderhoud, beheer en management van buisleiding- en kabel infrastructuur systemen, inclusief materiaalonderzoek en projectmanagement.

ISO 9001 kwaliteitsmanagementcertificaat
Binnen het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 streeft HDM Pipelines ernaar om zich als bedrijf continue te verbeteren, waarbij kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel staan.

VCA* veiligheidscertificaat
HDM Pipelines voert regelmatig werkzaamheden uit op het terrein van derden. Deze werkzaamheden hebben betrekking op het beheer en onderhoud van
de leidingsystemen op het terrein.

HDM Pipelines is gewend om aan de strenge regels t.a.v. veiligheid, gezondheid en milieu te voldoen en aan de hand van de VCA* 2008/5.1 norm haar werkzaamheden uit te voeren. De medewerkers van HDM beschikken allen over een VOL-VCA certificaat.

Op aanvraag kunt u het ISO 9001:2015 en VCA* certificaat inzien.


KERNWAARDEN

HDM Pipelines

Toekomstgericht, Innovatief & Specialistisch zijn de kernwaarden van HDM Pipelines en zult u herkennen in onze aanpak, dienstverlening en samenwerking.

HDM Pipelines beschikt over een team met verschillende disciplines en specifieke kennis en ervaring met de gehele levenscyclus van leidingsystemen.

De specialisten van HDM Pipelines kennen de markt en zijn op de hoogte van de nieuwste technische en politieke ontwikkelingen, en meest actuele wijziging in wet- en regelgeving. Bij levering van onze diensten staat aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu hoog in het vaandel.

Onze strategie en diensten staan garant voor duurzaamheid, risicobeperking, verbeterde efficiëntie en verhoogde opbrengsten ofwel een betere balans tussen prestaties, risico’s en kosten.

HDM Pipelines werkt volgens kwaliteit standaarden en is gecertificeerd voor ISO 9001 en VCA*.


Op zoek naar een onafhankelijke en deskundige partner op het gebied van leidingen?


HDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.