Project uitgelicht: Farmsum

22 april 2020
c37d76b0-01ba-4c7c-b399-a499f3292d12.jpg

Van de aanleg- naar beheerfase

HDM Pipelines adviseert haar klanten in alle levensfases van buisleidingen. Initiatie, ontwerp, aanleg, beheer en bedrijfsbeëindiging. Een goed voorbeeld is te vinden in Farmsum waar HDM Pipelines voor een klant in juli 2018 begon met de inventarisatie van de mogelijkheden voor het vervangen van haar effluent systeem. Hierbij zijn verschillende tracés geanalyseerd en gesprekken gevoerd met alle belanghebbenden uit naam van de opdrachtgever.

Projectmanager van HDM Pipelines, Jeroen Kruims legt uit: “Tijdens een dergelijk voortraject kost het een aantal gesprekken om alle belanghebbenden op de juiste lijn te krijgen, zodat er voor de klant een zo effectief mogelijke oplossing ontstaat. In dit voorbeeld was vooral de kruising met de zeedijk de grootste uitdaging. Doordat ik veel belanghebbenden al ken en zij daarmee onze reputatie, is het gelukt om hen te overtuigen van de juiste oplossing.”

Zowel directievoerder als toezichthouder
Inmiddels zijn we na een intensief maar succesvol voortraject aangekomen in de aanlegfase. HDM Pipelines verzorgt in deze fase de directievoering en toezicht op de aanleg namens de opdrachtgever. Als directievoerder bewaken we de technische uitvoering, de planning en de kosten. Als toezicht-houder zijn we in het veld het directe aanspreekpunt voor de aannemer en zijn we onder-aannemers als het gaat om kwaliteit, planning en veiligheid.

Focus op de reiniging van leidingen
Het is de bedoeling dat het systeem eind deze maand operationeel is. Begin mei zal de aanlegfase worden afgerond en gaan we verder met de beheerfase. In de beheerfase zal de focus liggen op een goed schoonmaakprogramma voor de leidingen, omdat bleek dat dit een groot probleem was met de oude leidingen. Hier is in het ontwerp reeds rekening mee gehouden.

“De verstopping was destijds veroorzaakt doordat een zwevende stof in het medium kans kreeg om zich aan de buiswand te hechten. Het toenmalige onderhoud protocol was hier niet op gericht. Een goed reinigingsprogramma is een essentieel onderdeel van jouw leiding beheersysteem. Schone leidingen zorgen ervoor dat leidingsystemen gebruikt kunnen worden voor hetgeen ze zijn ontworpen. Het werkt kostenbesparend en zorgt voor een optimale beschikbaarheid”, aldus Eduard Lahuis, technisch adviseur bij HDM Pipelines.

Voor het beheren van buisleidingsystemen maakt HDM gebruik van haar eigen pipeline life-time-circle. Wilt u weten wat HDM Pipelines voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op: +31 (0)85 1301944.

HDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.