Toezichthouden tijdens verleggingen en reconstructies

25 november 2020
IMG_20201105_112401-1280x1711.jpg

Wat doe je als je, tijdens de voorbereiding van de bouw van een object, merkt dat er kabels en leidingen onder de grond liggen die knelpunten veroorzaken. Een leiding, onder een nog te bouwen, gebouw is niet wenselijk. Daarom wordt er door diverse instanties samengewerkt als een bestaand bestaande tracé moet worden verplaatst.

Het verplaatsen van een tracé
In het najaar is er door diverse medewerkers van Elzinga groep, Roelofs, de gemeente Appingedam, Waterschap Noorderzijlvest en HDM Pipelines hard gewerkt. Dit met als doel om voor de gemeente Appingedam een deel van het tracé van een bestaande persleiding van Noorderzijlvest te verwijderen en te vervangen voor een nieuw stuk tracé.

Jeroen Kruims is als projectmanager van HDM Pipelines in het gehele proces betrokken. “Een goede samenwerking staat of valt al in het voortraject. Tijdens de voorbereidende gesprekken bepalen we de werkwijze, de kwaliteitsaspecten en de planning. Dat komt de uitvoering alleen maar ten goede. Een goede voorbereiding is immers het halve werk”. Uiteindelijk heeft deze samenwerking ervoor gezorgd dat het omkoppelen van een oude pvc-persleiding naar een nieuwe PE 560 mm persleiding van circa 315 meter voorspoedig is verlopen. De leiding is inmiddels weer succesvol in gebruik genomen door het waterschap.

HDM Pipelines was als toezichthouder betrokken bij het project, projectmanager Jeroen Kruims vertelt “In het veld zijn wij het directe aanspreekpunt voor de aannemer. Daarnaast bewaken we natuurlijk de kwaliteit, planning en veiligheid”.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de voorbereidingen voor het toekomstige wegtracé. En is HDM Pipelines inmiddels alweer in voorbereiding met de volgende verlegging voor het waterschap. Er wordt namelijk volop gebouwd in Noord- Nederland!

Benieuwd wat HDM Pipelines voor jou kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op: +31 (0)85 1301944.

HDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.