Laatste ontwikkeling: Tracéstudie 2.0

19 december 2019
tracestudie--1280x599.png

Voor een nieuwe leiding aangelegd kan worden, moet eerst het beste mogelijke tracé worden bepaald. De klant geeft het begin en eindpunt van de nieuw te leggen leiding aan en wil graag een advies wat het best mogelijke tracé is voor de nieuwe leiding. Het is hierbij belangrijk om te weten wat er zich zowel bovengronds als ondergronds in de verschillende tracés bevindt. Op dit moment worden zulke studies nog gedaan door het handmatig in kaart brengen van de verschillende factoren die van invloed zijn op de positie van de nieuw aan te leggen leiding. Denk hierbij aan ligging van wegen, gebouwen, waterwegen en al in de ondergrond aanwezige kabels en leidingen al dan niet met een gevaarlijke inhoud. Zo’n tracéstudie kan een tijdrovende klus zijn. HDM Pipelines is bezig met de ontwikkeling van een tool waarmee deze werkzaamheden kunnen worden geautomatiseerd en zo met één druk op een knop het best mogelijke tracé bepaald kan worden.

Hoe doen we dit?

Er is veel open en betrouwbare data, beschikbaar gesteld door het Kadaster als Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Deze data kan ons helpen om in kaart te brengen wat er op de bovengrond afspeelt. Hierbij kun je denken aan de ligging van bijvoorbeeld de wegen en gebouwen, de verschillende typen landgebruik en het water (sloten, kanalen). Voor de ondergrondse infrastructuur doen wij KLIC-meldingen om de ligging te krijgen van de kabels en leidingen. Hierbij maken wij onderscheid in water- & rioolleidingen, elektra- & datakabels en leidingen met een gevaarlijke inhoud.

De informatie uit de KLIC wordt gecombineerd met geografische informatie van de bovengrond in de kaart die wij eerder samengesteld hebben. Uiteindelijk proberen wij een zo nauwkeurig mogelijke kaart te maken op basis van (open) beschikbare informatie. Dit doen wij door iedere vierkante meter van het studiegebied te waarderen op basis wat er in de grond ligt én wat er zich boven de grond bevindt. Met deze gegevens kunnen wij een advies geven welke regionen geschikt of juist niet geschikt zijn voor een tracé. Door een algoritme uit te voeren over de gewaardeerde vierkante meters komt er uiteindelijk een optimaal tracé uit.

Kortom: Door gegevens te combineren van Basisregistratie Topografie, Basisregistratie Adressen en Gebouwen en het WIBON is het een innovatieve en generieke methodiek om nieuwe tracés voor kabels & leidingen te bepalen. In de toekomst zullen wij deze modellen versterken met landelijke gegevens uit Basisregistratie Ondergrond (BRO) maar ook provinciale open data zoals bodemverontreinigingen.

We hebben hiermee een waardevolle tool ontwikkeld om snel en efficiënt een tracéstudie te kunnen verrichten!

Nieuwsgierig naar onze ontwikkelingen? Bel ons: 085-1301944 of mail ons: info@hdm-pipelines.com en we nemen zo spoedig mogelijk contact op!

HDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.