WBL: ‘HDM draagt bij aan het ‘in control’ komen van de organisatie’

12 september 2015

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en HDM Pipelines onderhouden al een aantal jaren contact waarbij verschillende vragen met betrekking tot buisleidingen centraal staan. Dit contact heeft onlangs geresulteerd in het verzoek van WBL om gezamenlijk te werken aan een structurele oplossing voor de afvalwatertransportleidingen vanuit asset management perspectief.

Waterschapsbedrijf Limburg

Waterschapsbedrijf Limburg is de uitvoeringsorganisatie van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas.

Bij WBL zijn circa 150 mensen actief. Ongeveer de helft hiervan is werkzaam in het kantoorgebouw te Roermond; de andere helft werkt verspreid over de provincie Limburg op een van de 18 zuiveringsinstallaties. De organisatie beheert ca 540 km leiding (persleidingen en vrijvervalleidingen).

HDM Pipelines introduceerde een organisatiemodel die eenvoudig geadopteerd kan worden. Het organisatiemodel is geinspireerd op de ISO 55000, het INK-managementmodel en de sector zelf. Het succes van dit model vloeit voort uit de vertaalslag van management doelstellingen naar de praktijk, en geeft de organisatie antwoordt op de vraag: ‘welke maatregelen moeten wij nemen?’.

Het resultaat: Waterschapsbedrijf Limburg ‘in control’!

Diensten/activiteiten: 

  • Risicogestuurd leidingbeheer / Asset management;
  • Proces begeleiding;
  • Conditie- en restlevensduur bepaling.

Wilt u meer weten of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact met ons op.

 


 

“Bij het creëren van het gevoel van urgentie dat goed eigenaarschap een asset management model vereist, heeft HDM vanuit haar expertise in het hiervoor noodzakelijke bewustwordingsproces een duidelijke toegevoegde waarde voor de asset owner. HDM draagt bij aan het ontwikkelen van een plan van aanpak voor het ‘in control’ komen van de organisatie. Dit plan begeleidt de asset owner de risico’s tijdig te onderkennen en op acceptabele wijze te managen door de juiste dingen op tijd en in één keer goed te doen.”

Waterschapsbedrijf Limburg

HDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.