Werk bewust aan risicobewustzijn

29 november 2017
veiligheidcultuurladder-mailchimp.png

Leidingbeheerders hebben de risico’s van de leidingen in de openbare ruimte niet altijd goed in beeld. Het beoordelen van risico’s is voor een groot deel subjectief. Hier kan een verbeterslag in worden gemaakt door het delen van kennis en informatie. Tot die aanbeveling komt studente Maria Katushenko van de studie Integrale Veiligheid aan de Thorbecke Academie.

De vraag is logisch en bij HDM Pipelines zijn we hier dan ook al langer mee bezig:

Hoe kan het risicobewustzijn van onze klanten, indien nodig, worden verbeterd?

Maria wilde achterhalen welke methoden kunnen worden ingezet om het risicobewustzijn te vergroten. Voor haar afstudeerscriptie voerde zij daarom een onderzoek uit onder bestaande en potentiële klanten van HDM Pipelines met behulp van enquêtes en interviews. Om het huidige risicobewustzijn te meten zijn een drietal methodes gebruikt. Het risicobewustzijn kan vervolgens worden ingedeeld in 5 verschillende niveaus:

Bevindingen

Het onderzoek leidde tot een aantal significante bevindingen:

 • Niet alle klanten zijn op de hoogte van de normen en wetten welke voor het bedrijf gelden.
  Dit komt mede doordat het soms als onoverzichtelijk wordt ervaren en per sector verschillend is.
 • Het aanspreken op veiligheid en veiligheidsbewustzijn binnen een bedrijf is niet vanzelfsprekend.
  Door dit te oefenen in bijvoorbeeld rollenspellen wordt het aanspreken gemakkelijker en het bewustzijn vergroot.
 • Bij een groot deel van de respondenten worden na een incident geen aanpassingen doorgevoerd in het leidingbeheer/asset management. Deze aanpassingen zijn belangrijk om herhaling te voorkomen.
 • Niet alle (potentiële) klanten hebben een RI&E, risicomatrix of assetmanagement systeem.
  Hierdoor zijn de risico’s onvoldoende in beeld. Een goede ondersteuning bij het opstellen is gewenst.

 • De huidige risicomethodiek is niet altijd geschikt om alle risico’s en beheersmaatregelen in kaart te brengen.
  Door hier verbeteringen in aan te brengen gaat de kwaliteit van het beheer en onderhoud omhoog.

Inzichten

HDM Pipelines heeft door het onderzoek meer inzicht gekregen in de knelpunten die kunnen ontstaan bij het adviseren en gebruik van risicomethodieken. Wij gaan hiermee aan de slag om onze klanten nog beter te ondersteunen bij het ontwikkelen van het risicobewustzijn. Wilt u meer weten over dit onderzoek of hoe wij dit toepassen in de praktijk? Neem dan contact met ons op!

Hierbij willen we alle deelnemers aan het onderzoek nogmaals danken voor de medewerking.  

HDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.