OPTIMAAL LEIDINGBEHEER

Fitness For Service (FFS)

Doormiddel van een Fitness For Service (FFS) analyse van een asset, bijvoorbeeld een leiding of leidingsectie, is het mogelijk om vast te stellen of en zo ja hoe aan de toekomstige eisen kan worden voldaan.


In de praktijk


We horen het veel om ons heen:

“Wat is de restlevensduur van deze leiding?”

“Is het Fit-for-service / Fit-for-Purpose?”

Vaak blijkt vervolgens dat deze uitspraken zelf weer de nodige vragen oproepen, waardoor het ondoorzichtig en omslachtig wordt. Goed adviseurschap vraagt volgens ons dat juist in zo’n situatie richting een objectief resultaat wordt toegewerkt en niet naar gewenst of bevredigend resultaat voor de betrokkenen. HDM Pipelines is als geen ander in staat om samen met u de verbeterpunten te implementeren.

Wanneer we een beoordeling van een opgetreden corrosieschade onderzoeken, bijvoorbeeld aan de hand van het API 579-1 / ASME FFS-1 protocol, dan gaan we verder dan de technisch-inhoudelijke typering. Het onderliggende faalmechanisme geeft veel informatie, welke cruciaal kan zijn voor het juiste beheer. Tegelijkertijd maken we het onderzoek praktisch door verbetersuggesties, het verzorgen van diepgaande materiaalkundige beoordelingen en een inbreng hoe de risico’s te mitigeren. Kortom, wij doen er alles aan om een analysebeoordeling te geven die een juiste opvolging in de praktijk zal bieden of bevordereWaarom juist HDM inschakelen?


Wij koppelen alle mogelijk expertises ten dienste van de klantvraag. Wij hebben het netwerk, de drive en de ervaring om een beter en completer toekomstgericht antwoord op de vraag te geven dan elders beschikbaar. Uiteraard beheersen wij de diverse normen, standaarden en onderliggende Nederlandse wet-en regelgeving.


Diensten Chemie & Utilities


Risicomanagement
Risicomanagement

Warmte / Energie
Warmte / Energie

Utility leiding en opslag
Utility leiding en opslag

Pipeline Spatial Management
Pipeline Spatial Management

Fitness for Service (FFS)
Fitness for Service (FFS)

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Corrosiemanagement
CorrosiemanagementHDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.