OPTIMAAL LEIDINGBEHEER

Pipeline Spatial Management

Wilt u een veilige- en ongestoorde ligging van uw infrastructuur borgen, tegen maximale efficiëntie?

Om dit doel te bereiken zijn er continu diverse acties benodigd (zie figuur). HDM Pipelines ontzorgt u hier volledig in of helpt u dit, tegen minimale inspanning, te borgen.


In de praktijk


Voor olie & gas operators voeren wij al jaren afzonderlijk dan wel in samenhang werkzaamheden uit, zoals in het figuur. Sleutels tot succes blijken praktijkervaring, cohesie tussen de verschillende processen, efficiëntie in uitvoering en de wijze waarop een individueel risico gerelateerd kan worden aan het grotere perspectief binnen asset- en integriteit management. Wij helpen de leidingeigenaar door daadwerkelijk de leiding centraal te stellen en risico te mitigeren tot een acceptabel niveau. De winst voor de operator is een hoger veiligheidsniveau, betrouwbaarheid en een besparing door een efficiëntere en effectievere manier van inrichting en uitvoeren van dit proces.Waarom juist HDM inschakelen?


HDM is dé praktijkpartner om u door deze activiteiten heen te loodsen en uw beheer toekomstgericht te maken. Als leidingeigenaar bent u continue op de hoogte van ontwikkelingen in de nabijheid van uw assets. Wij zijn onafhankelijk, goed opgeleid, ervaren vanuit meerdere sectoren, betrokken bij uw bedrijfsvoering en wij garanderen een consistente aanpak.


Diensten Chemie & Utilities


Risicomanagement
Risicomanagement

Warmte / Energie
Warmte / Energie

Utility leiding en opslag
Utility leiding en opslag

Pipeline Spatial Management
Pipeline Spatial Management

Fitness for Service (FFS)
Fitness for Service (FFS)

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Corrosiemanagement
CorrosiemanagementHDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.