OPTIMAAL LEIDINGBEHEER

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) kunt u de gevaren, de kans op het gevaar en de mogelijke consequenties binnen uw organisatie en management met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart brengen.
De RI&E kan tegelijkertijd worden gerelateerd aan de organisatie risicomatrix van de organisatie, voor en na het nemen van maatregelen. Aan de hand van de RI&E wordt het resultaat gepresenteerd in een plan van aanpak.

RI&E kent vele vormen, zo is het mogelijk een Bow Tie analyse uit te voeren. Dit is een methode om causale verbanden voor zeer hoge risico’s te tonen en te analyseren, met als doel beheersmaatregelen te identificeren en het falen ervan te analyseren. Een Bow Tie geeft een visueel overzicht van alle plausibele ongeval scenario’s die rond een bepaald risico of gevaar zou kunnen bestaan.Waarom juist HDM inschakelen?


U weet als geen ander waaraan in uw specifieke situatie voldaan moet worden om risico’s tot een acceptabel niveau te beperken. Maar wilt u weten hoe dit in de praktijk te realiseren en belangrijker nog hoe dit continu te verbeteren, dan ondersteunen wij u graag.

HDM is beproefd en meermalen geslaagd in een hands-on aanpak, op maat gesneden. U krijgt door met ons samen te werken een eerlijk oordeel, ontwikkeling van inhoudelijke input (awareness) en een structurele verbetering in uw eigen organisatie.In de praktijk

Een risico inventarisatie vraagt inhoudelijke kennis van assets en processen, van het beleid en een ervaren blik van buitenaf. HDM Pipelines kan hierin een niet weg te denken partner voor u zijn, zoals we bijvoorbeeld ook in het project ‘Pipeline Management System‘ zijn.


Diensten Chemie & Utilities


Risicomanagement
Risicomanagement

Warmte / Energie
Warmte / Energie

Utility leiding en opslag
Utility leiding en opslag

Pipeline Spatial Management
Pipeline Spatial Management

Fitness for Service (FFS)
Fitness for Service (FFS)

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Corrosiemanagement
CorrosiemanagementHDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.