OPTIMAAL LEIDINGBEHEER

Risicomanagement

Zoals de BRZO voorschriften stelt aan uw chemische plant, is het ook voor de leidingsystemen een vereiste om ‘compliant’ te zijn met de wet- en regelgeving en om deze in stand houden.

In de praktijk


Nu de winningactiviteiten steeds nadrukkelijker in het vizier van bevoegd gezag zijn komen te staan, is er een behoefte om vanuit de aanwezige kennis in de organisatie de overtuigende en pro-actieve houding te vinden om uiteindelijk stappen te maken in het systeemtoezicht.Waarom juist HDM inschakelen?


HDM Pipelines kent de trajecten op asset management en buisleidinggebied vanuit andere sectoren. Daarnaast kennen we de vereisten die het winnings- en bijbehorend productieproces aan leidingen stellen. Tot slot spreken we als lokale en flexibele dienstverlener letterlijk dezelfde taal, en daarmee zijn wij optimaal uitgerust om te assisteren in deze ontwikkeling.

HDM kan voor u de praktische vertaling van risico management naar uw dagelijkse praktijk verzorgen. Misschien nog wel belangrijker, we ondersteunen het leerproces (Deming circle) om het kritisch besef binnen uw organisatie te laten doorontwikkelen en weten de vertaalslag te maken naar een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) met behulp van een veiligheidsbeheerssysteem (VBS).

Schroom niet om contact op te nemen, om zonder verplichtingen en in vertrouwen van gedachten te wisselen.Diensten Chemie & Utilities


Risicomanagement
Risicomanagement

Warmte / Energie
Warmte / Energie

Utility leiding en opslag
Utility leiding en opslag

Pipeline Spatial Management
Pipeline Spatial Management

Fitness for Service (FFS)
Fitness for Service (FFS)

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Corrosiemanagement
CorrosiemanagementHDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.