OPTIMAAL LEIDINGBEHEER

Asbestcement/
vezelcement
versterkte leidingen

Het voorheen breed gebruikte cementgebonden materiaal is nog steeds in ruime mate in de ondergrond aanwezig. Het streven binnen risicogestuurd leidingbeheer is de veroudering van cementgebonden leiding in kaart brengen en daarmee het toekomstgericht beheer te onderbouwen.

Door het koppelen van fundamentele onderliggende faalmechanismen, verschijningsvormen en inspectie daarvan aan de praktijkervaring van de klant/omgeving/HDM, zijn alle voorwaarden aanwezig om een specifieke leiding te beschouwen dan wel een meer generiek beoordelingsmodel op te zetten voor meerdere leidingen in een areaal.Waarom juist HDM inschakelen?


Wij hebben de achtergrondinformatie, de nodige praktische kennis en een scala aan (test-) gegevens (data) om u te ondersteunen.

Behoefte om ook eens vrijblijvend van gedachte te wisselen over de cementgebonden leidingen in uw areaal en hoe hier een betrouwbaar beeld van te scheppen? Neem contact met ons op.In de praktijk


Bovenstaand was de situatie voor HHNK (zie ook project ‘Beoordelingsmodel AC persleidingen‘). De DN900 leiding Hoorn werd verlegd en gaf daarmee de ideale gelegenheid om te inspecteren en beproeven.

HHNK zelf heeft veel moeite gedaan om informatie boven tafel te krijgen. Daarnaast zijn er externe kennisbronnen geraadpleegd om zoveel mogelijk ‘vergelijkbaar warenonderzoek’ mee te nemen. Dit is gecombineerd met thymolftaleïne testen, uitkomsten van destructieve beproevingen en veldtesten. We hebben een rekenkundig beoordelingsmodel opgesteld, waarin het oorspronkelijke ontwerp is afgezet tegen huidig aanvaarde normen.

Op basis van deze benadering is het mogelijk gebleken een generiek beoordelingsmodel op te zetten voor HHNK, waarmee we gezamenlijk de resterende AC veldstrekkingen onderbouwd in haar asset management model beschouwd kunnen worden.

Het model biedt HHNK het benodigde inzicht in:

  • Resterende veiligheid in de leiding;
  • Invloed van afzonderlijke factoren (bijv. wat doet onderdruk in deze leiding?).

Dit model bevat o.a. de fundamentele materiaalgedragingen, omgevingsfactoren en (toekomstig) gebruik en laat op een begrijpelijke wijze zien wat de impact van specifieke wijzigingen zijn.

Aanvullende diensten


Wet- en regelgeving
Wet- en regelgeving

Materiaalstudie Destructief / Niet Destructief Onderzoek
Materiaalstudie Destructief / Niet Destructief Onderzoek

Materiaalvergelijking
Materiaalvergelijking

Kunststoffen consult
Kunststoffen consult

Glasvezelversterkte kunststof (GVK)
Glasvezelversterkte kunststof (GVK)

Asbestcement/vezelcement versterkte leidingen
Asbestcement/vezelcement versterkte leidingen

Root Cause Analysis (RCA)
Root Cause Analysis (RCA)

Pig trap / scraper trap design
Pig trap / scraper trap design

Training
TrainingHDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.