OPTIMAAL LEIDINGBEHEER

Glasvezelversterkte kunststof (GVK)

Glasvezelversterkte kunststof (GVK) vormt een specifieke groep kunststoffen. Maar hoe zit het toch met keuzes tussen harstypes? Wat is het eigenlijk, dat GVK, FRP, GRE, GRP en RTRP? Is het schadelijk wanneer er een kras op zit? En dat haarscheurtje, kan dat kwaad?

Er kleven een aantal aannames aan het gebruik van deze groep kunststoffen, soms door ondeugdelijke realisatie (ontwerp – levering – aanleg), maar vaak ook door onbekendheid in de gebruiksfase. Inspectiemogelijkheden zijn niet zo wijdverbreid als we gewend zijn in de ‘stalen wereld’. Het is dan ook logisch dat dit type leidingmateriaal niet als eerste keus bekeken wordt.

Niettemin is het altijd prettig om meerdere alternatieven met een goed onderbouwde methodiek af te wegen. En nog prettiger wanneer bij toepassing van GVK leidingen de mogelijkheden, beperkingen en risico’s telkens juist worden ingeschat.Waarom juist HDM inschakelen?


Wij hebben de theoretische en praktische kennis en ervaring om te ondersteunen op het gebied van GVK leidingen. Daarnaast kennen we de afwegingen die in de praktijk gemaakt worden bij overwegingen van deze composiet leidingen. Juist daarom bieden we u vanuit een totaal onafhankelijke rol raad en daad.

Graag werken we vrijblijvend een voorstel voor u uit.

Mocht u willen kennismaken met dit type leiding, dan bieden we tevens een kennismakings- en trainingsprogramma aan.In de praktijk


Stel dat er een lekkage optreedt in een GVK leiding die een verminderde productiecapaciteit laat zien. Dat kan dan heel goed de perfecte situatie zijn om twee vliegen in een klap te vangen. Dit vraagt dan wel een goede voorbereiding, vanuit het perspectief van de leiding. Daarmee bedoelen we dat naast de gebruikelijke afwegingen (downtime, focus op snelle reparatie) het wel eens heel lucratief kan zijn om nog 1 of 2 stappen verder te denken dan het gebruikelijk handelen.

In een specifiek geval lag de oplossing van de root-cause (eigenlijke oorzaak) van de lekkage namelijk in de combinatie van bewuster Klic meldingen afhandeling en een correcte beoordeling van zetting bij dit type materiaal.

Aanvullende diensten


Wet- en regelgeving
Wet- en regelgeving

Materiaalstudie Destructief / Niet Destructief Onderzoek
Materiaalstudie Destructief / Niet Destructief Onderzoek

Materiaalvergelijking
Materiaalvergelijking

Kunststoffen consult
Kunststoffen consult

Glasvezelversterkte kunststof (GVK)
Glasvezelversterkte kunststof (GVK)

Asbestcement/vezelcement versterkte leidingen
Asbestcement/vezelcement versterkte leidingen

Root Cause Analysis (RCA)
Root Cause Analysis (RCA)

Pig trap / scraper trap design
Pig trap / scraper trap design

Training
TrainingHDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.