OPTIMAAL LEIDINGBEHEER

Root Cause Analysis (RCA)

In de praktijk komen regelmatig situaties voor die u graag zou willen voorkomen. Denk aan ongevallen, storingen, kwaliteitsproblemen en/of aanhoudende klachten.

Wanneer de impact en urgentie hoog is zal een Root Cause Analysis (RCA) inzicht gegeven in de oorzaken en causale verbanden van uw specifieke situatie, waardoor het probleem inzichtelijk wordt. Na analyse kunnen oplossingen worden aangedragen om falende mechanismen aan te pakken waardoor de onderliggende oorzaken van het probleem worden aangepakt.Waarom juist HDM inschakelen?


Wij zijn in staat een inschatting te maken waar een RCA methodiek zinvol is en dragen waar nodig een ander alternatief aan.
Wij hebben ervaring in het begeleiden van verbeterprocessen en kunnen dit compleet en vlot door uw organisatie loodsen.

Daarnaast geven wij als specialist inhoudelijke input en sturing en brengen wij ervaring mee waarmee het kennisniveau ook binnen uw organisatie een boost krijgt.In de praktijk


Zowel voor Vitens als Waterbedrijf Groningen heeft een RCA ondersteund in het ontrafelen van complexe situaties.

De onderliggende oorzaken en faalmechanismen zijn tijdens een RCA naar boven gehaald, waarna uit analyse verschillende scenario’s ter verbetering zijn aangedragen. De RCA heeft een basis gelegd voor verdere ontwikkeling van het distributienetwerk.

In het figuur een voorbeeld van een oorzakenboom van een incident.

Aanvullende diensten


Wet- en regelgeving
Wet- en regelgeving

Materiaalstudie Destructief / Niet Destructief Onderzoek
Materiaalstudie Destructief / Niet Destructief Onderzoek

Materiaalvergelijking
Materiaalvergelijking

Kunststoffen consult
Kunststoffen consult

Glasvezelversterkte kunststof (GVK)
Glasvezelversterkte kunststof (GVK)

Asbestcement/vezelcement versterkte leidingen
Asbestcement/vezelcement versterkte leidingen

Root Cause Analysis (RCA)
Root Cause Analysis (RCA)

Pig trap / scraper trap design
Pig trap / scraper trap design

Training
TrainingHDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.