OPTIMAAL LEIDINGBEHEER

Bevingen & leidingen

De gevolgen van aardbevingen, veroorzaakt door bijvoorbeeld mijnbouwactiviteiten, hebben niet alleen gevolgen voor mens en milieu, maar ook voor de leidingsystemen in de ondergrondse infrastructuur.

Waarom juist HDM inschakelen?


Wij volgen de ontwikkelingen op dit gebied op de voet. Nieuwe beoordelingmethodieken zijn in opkomst. Wij zijn in staat gebleken om beoordelingsmethodieken te implementeren in het leidingbeheer. Indien gewenst, kunt u in samenwerking met HDM Pipelines inzage verkrijgen in de mate waarin dit fenomeen van invloed is op de leidingconditie en welke risico’s hiermee ontstaan. Het resultaat is dat u beter in staat bent om risicogestuurd leidingbeheer in te richten.

HDM Pipelines is u graag van dienst.
Diensten Drinkwater & Afvalwater


Leidinginspectie
Leidinginspectie

Risicogestuurd beheer
Risicogestuurd beheer

Restlevensduur benadering
Restlevensduur benadering

Verificatie (Pre / Post Inspectie)
Verificatie (Pre / Post Inspectie)

Bevingen & leidingen
Bevingen & leidingen

Materiaalstudie DO / NDO
Materiaalstudie DO / NDOHDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.