OPTIMAAL LEIDINGBEHEER

Leidinginspectie

Leidinginspectie, met als doel preventief inspecteren en data genereren voor gebruik in beleid, onderhoud en beheer, is een onderwerp waar veel over wordt gesproken in de watersector.

De toepassingen van intelligente inspecties zijn in de praktijk nog gefragmenteerd en gelimiteerd. Huidige inspectiemogelijkheden zijn vaak op visuele informatie georiënteerd.

In tegenstelling tot de water sector wordt er in de Olie & Gas veelvuldig gebruik gemaakt van leidinginspectie, ook wel Pigging of In-Line Inspectie (ILI) genoemd. Dit is voor HDM Pipelines een van onze prominente ervaringsgebieden en onze kennis en ervaring willen wij graag uitnutten in de water sector. Voor meer informatie, ga naar het werkveld Olie & Gas, dienst Pigging/In-Line Inspection (ILI).Waarom juist HDM inschakelen?


HDM Pipelines pretendeert niet overal een oplossing voor te hebben, maar wij zijn de kennispartij welke het scala aan mogelijkheden in intelligente inspecties kan afzetten tegen uw specifieke behoefte. Onafhankelijk en gebaseerd op ruim 40 jaar ervaring in dit specifieke onderwerp.

Het allerbelangrijkste is wellicht dat HDM Pipelines de inspectie tot maximaal resultaat kan brengen in de voorbereiding/uitvoering, en ook door de interpretatie van de resultaten.

Wij werken graag een voorbeeldsituatie met u door in een vrijblijvend gesprek.

Daarnaast is onze ervaring dat er op inspectie gebied altijd weer een vervolgbehoefte opduikt, een nieuwe vraag om aanvullende informatie te vinden. Op dat moment is HDM Pipelines opnieuw uw partner. Zo ontwikkelen wij mee aan toekomstige inspectie methodieken. Want meten = weten.In de praktijk


De uitdaging voor inpassing van dergelijke intelligente inspecties in de watervoerende leidingnetten is niet gering. In de water sector hebben we te maken met diverse materiaalsoorten, geringe ervaring met inspecties, en beperkingen in budgettaire mogelijkheden maken dat er snel een stop komt om dit nader uit te zoeken voor uw specifieke situatie. En dat terwijl er veel potentieel te winnen is! HDM Pipelines brengt dit samen met u in kaart, efficiënt en tegen lage kosten, en u krijgt een gefundeerd oordeel.

Voorbeeld uit de praktijk: Tijdens reguliere werkzaamheden komt een drinkwaterbedrijf er achter dat een belangrijke GVK distributieleiding schade lijkt te hebben opgelopen. Op zo’n moment dringt de tijd en is er niet altijd een mogelijkheid een goede inspectie uit te voeren.

Juist in deze situatie is het maximale resultaat bereikt, door:

  • Een complete feitelijke situatieschets op te nemen (praktijk);
  • Deze -als gebruikelijk- te koppelen aan de bestaande asset management informatie van deze leiding (theorie);
  • Inbreng van de overige aanwezige kennis en informatie in de organisatie (praktijk);
  • Én een onafhankelijke toetsing middels materiaalonderzoek & root-cause analyse (praktijk).

Diensten Drinkwater & Afvalwater


Leidinginspectie
Leidinginspectie

Risicogestuurd beheer
Risicogestuurd beheer

Restlevensduur benadering
Restlevensduur benadering

Verificatie (Pre / Post Inspectie)
Verificatie (Pre / Post Inspectie)

Bevingen & leidingen
Bevingen & leidingen

Materiaalstudie DO / NDO
Materiaalstudie DO / NDOHDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.