OPTIMAAL LEIDINGBEHEER

Restlevensduur benadering

Een restlevensduur benadering heeft als doel het onderbouwd benaderen van de verwachte resterende functionele tijd van een asset.

Waar we onder de dienst Fitness-For-Service een door (materiaal-)normen onderbouwde rekenkundige benadering beschreven is in de praktijk de restlevensduur benadering breder.

Bewust wordt als benaming restlevensduur benadering gekozen omdat het per definitie niet mogelijk is om te bepalen hoe lang iets in de toekomst mee zal gaan.Waarom juist HDM inschakelen?


Zonder de leiding uit gebruik te nemen bleek het mogelijk, door bovengenoemde proactieve benadering, de zwakke plek in de leiding aan te geven en specifieke mitigerende maatregelen voor te stellen. Hiermee werden kostbare acties voor de gehele leiding bespaard.

HDM Pipelines kan u de jarenlange praktijkervaring bieden, welke vereist is bij het aanwijzen van de locaties van verificatie in het proces van de restlevensduur benadering.In de praktijk


In onze opinie dient een restlevensduur benadering naast een theoretisch component altijd één of meerdere praktijk verificaties te bevatten. Zo ook voor een leiding van Waterschap NZV, waarover deels een rotonde zou worden aangelegd, wat de aanleiding was om naar de restlevensduur te kijken.

Enkel op basis van beschikbare theoretische informatie was hooguit een gemiddelde restlevensduur te herleiden. Door specifiek, in het veld, een klein aantal niet-destructieve metingen te verrichten (zonder uitgebruikname van de leiding) bleek dat op een enkele locatie de restlevensduur bereikt was. De resultaten dienden als onderbouwing voor asset management beslissingen en maakten het mogelijk specifieke mitigerende maatregelen te identificeren en uit te voeren.

Diensten Drinkwater & Afvalwater


Leidinginspectie
Leidinginspectie

Risicogestuurd beheer
Risicogestuurd beheer

Restlevensduur benadering
Restlevensduur benadering

Verificatie (Pre / Post Inspectie)
Verificatie (Pre / Post Inspectie)

Bevingen & leidingen
Bevingen & leidingen

Materiaalstudie DO / NDO
Materiaalstudie DO / NDOHDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.