OPTIMAAL LEIDINGBEHEER

Risicogestuurd beheer

Een belangrijke revolutie in onderhoud is het besef dat onderhoud een directe invloed heeft op de eisen en wensen van de stakeholders.

Risicogestuurd beheer is een vorm van Asset Management, gericht op ‘onderhoud op basis van risico’.  Met andere woorden, onderhoud draagt bij aan het beheersen van de risico’s. Risico denken brengt prioritering in beheer en onderhoud. Deze benadering wordt in het leidingbeheer toegepast en vormt de basis van de besturing.

Met risico kosten management kunt u een balans creëren tussen de kosten voor uw assets en uw management.Waarom juist HDM inschakelen?


Het specialisme wat we op het gebied van buisleidingen en risicogestuurd beheer inbrengen, biedt u de borging die u zoekt. Wij zoeken naar een lange termijn oplossing, waarin inbedding in uw organisatie continue ons streven is.

Basis voor succes is samenwerking, met uw eigen expertises en waar zinvol met andere specialisten om optimale integratie te realiseren. Ons vizier is gericht op de doorontwikkeling van u, van uw beheer en van ons.In de praktijk


Het Waterschap Noorderzijlvest bevindt zich in de overgangsfase naar een risicogestuurd leidingnet beheer. Hier heeft de zoektocht, mede door inbreng van HDM Pipelines, geleid tot een concrete, overzichtelijke bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door middel van introductie van een geografische risicokaart van leidingen in relatie tot de bevingen in het gebied.

Verder zijn onder andere de prioriteitenstelling, de beoordeling van technische vraagstukken maar ook de bedrijfsmatige consequenties van de gemaakte keuzes in beeld gebracht. De organisatie is zich op dit moment verder aan het ontwikkelen en hebben, aan de hand van vervolgvragen, behoefte aan een verdere verdiepingsslag.

Diensten Drinkwater & Afvalwater


Leidinginspectie
Leidinginspectie

Risicogestuurd beheer
Risicogestuurd beheer

Restlevensduur benadering
Restlevensduur benadering

Verificatie (Pre / Post Inspectie)
Verificatie (Pre / Post Inspectie)

Bevingen & leidingen
Bevingen & leidingen

Materiaalstudie DO / NDO
Materiaalstudie DO / NDOHDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.