OPTIMAAL LEIDINGBEHEER

Beheer-, Onderhoud- & Inspectieplan

In uw Beheer-, Onderhoud & Inspectieplan wordt de vertaalslag gemaakt van management doelstellingen richting de uitvoering, en visa versa.

Vaak ziet HDM situaties waarbij in een organisatie nauwelijks uitwisseling plaats vindt tussen management en bedrijfsvoering. Als gevolg zien we bijvoorbeeld dat de uitvoering niet voldoende aansluit bij de nieuwe wetgeving, of situaties waarbij de resultaten van de uitvoering niet aansluiten bij de initiële doelstelling.

HDM Pipelines is in staat samen met u de gewenste informatie-uitwisseling duurzaam te bewerkstelligen, zonder kostenoverschrijdingen.Waarom juist HDM inschakelen?


We herkennen de verschillende uitgangssituaties, die in dit verband samen dienen te werken, vanuit onze eigen praktijkervaring.
We zoeken inhoudelijk mee naar verbetering zonder het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen, of vertalen uw doelstellingen naar concrete acties. We realiseren verbetering door een simpelere werkwijze en brengen praktijkervaringen uit diverse sectoren aan tafel.

Bovenal nemen we uw organisatie mee door het proces, zodat de volgende situatie door u zelf opgelost kan worden.In de praktijk


Als voorbeeld een recente situatie uit de praktijk. In het werkveld worden allerlei vernieuwende zaken, zoals het werken met I-pads, geïntroduceerd. De toename aan gegevens die dit oplevert, wordt echter onvoldoende vertaald naar praktische leidinginfrastructuur kennis. Klantwens is dan ook nuttige informatie eenvoudiger vergaren tegen lagere kosten.

Om de klantwens te vervullen treedt HDM Pipelines op als procesbegeleider en brengt zij inhoudelijke input aan tafel om te laten zien hoe vanuit het gewenste asset management kader efficiënter resultaten behaald kunnen worden. Concreet, alle betrokkenen gaan pro-actief aan de slag om beter onderbouwde beslissingen te faciliteren.

Het resultaat is niet sec een reductie in tijd in het Beheer-, Onderhoud & Inspectieproces, maar juist ook een substantiële besparing in opvolgende kosten ten behoeve van Asset Management.


Diensten Mijnbouw


Pipeline Management System (PMS/PIMS)
Pipeline Management System (PMS/PIMS)

Pigging / In-Line Inspection (ILI)
Pigging / In-Line Inspection (ILI)

Beheer-, Onderhoud- & Inspectieplan
Beheer-, Onderhoud- & Inspectieplan

Pipeline Spatial Management
Pipeline Spatial Management

Fitness for Service (FFS)
Fitness for Service (FFS)

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Corrosiemanagement
CorrosiemanagementHDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.