OPTIMAAL LEIDINGBEHEER

Corrosie
management

“Waarom ontstaat dit materiaalkundige faalmechanisme – corrosie – hier, op dit moment?“

Dit is het soort vragen waar HDM Pipelines door gedreven wordt. Wij zijn zeer goed in staat u te adviseren en te ondersteunen, om u meer grip te geven op corrosie en het borgen van het corrosiemanagement proces.
Waarom juist HDM inschakelen?


We hebben ervaring om als centrale schakel te fungeren tussen het meer fundamentele onderzoek en de daadwerkelijke situatie bij de klant en dit te vertalen naar een continue proces van verbetering waar het gaat om corrosiemanagement (onderstaande diagram).

Vanuit wetgeving en beschikbare normen bieden we u gefundeerde en toetsbare inhoudelijke praktijkkennis hoe u de situatie kunt beoordelen, kunt voorkomen ofwel mitigeren, en een antwoord op de vraag wat u in de toekomst op deze basis van uw asset mag verwachten (restlevensduur benadering).In de praktijk


Aan de basis van het corrosiemanagement proces ligt een gedegen inventarisatie en evaluatie van mogelijke corrosiemechanismen. Welke mechanismen kunnen zich voor doen? Op welke wijze wordt dit proces beïnvloed? Welke operationele handelingen zijn nodig om het mechanisme te mitigeren en te controleren?

Verschillende analyse methoden en geaccrediteerde assessments passen we daarin toe, bijvoorbeeld een inventarisatie en evaluatie van mogelijke mechanismen, een corrosie groei analyse, Fitness for Service assessements, Root Cause Analyse, peer reviews, of een risico analyse voor corrosie. De winst ligt erin om op basis van de verkregen en beschikbare ‘brokjes’ data, aangevuld met de kennis binnen uw organisatie de juiste beslisinformatie te herleiden en te mitigeren.


Diensten Mijnbouw


Pipeline Management System (PMS/PIMS)
Pipeline Management System (PMS/PIMS)

Pigging / In-Line Inspection (ILI)
Pigging / In-Line Inspection (ILI)

Beheer-, Onderhoud- & Inspectieplan
Beheer-, Onderhoud- & Inspectieplan

Pipeline Spatial Management
Pipeline Spatial Management

Fitness for Service (FFS)
Fitness for Service (FFS)

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Corrosiemanagement
CorrosiemanagementHDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.