OPTIMAAL LEIDINGBEHEER

Pipeline Management System (PMS/PIMS)

Elke Mijnbouw operator zoekt grip op zijn bedrijfsvoering. Tegelijkertijd dient er ‘compliance’ aangetoond te worden, om de ‘license-to-operate’ te behouden. Zeker voor nieuwe operators is het een uitdaging deze doelen op een efficiënte manier te behalen.

Het toepassen van een Pipelines Management Systeem (PMS) zal zorgen voor een duidelijk proces, met taken en verantwoordelijkheden, een goede afstemming tussen risicobeoordelingen en leidingintegriteit, overzichtelijk data management, alertheid op calamiteiten, een effectief inspectie en onderhoudsprogramma, en een effectieve evaluatie cyclus voor continue verbetering (Plan, Do, Check, Act). Binnen een Pipeline Management Systeem ligt de nadruk op risicomanagement in overeenstemming met de ‘Key Performance Indicators’ (KPI’s) zoals die voor u gelden. Er wordt opvolging gerealiseerd van risico analyses, zoals bijvoorbeeld de methodieken ‘BowTie’, ‘Hazard and Operability’ (HAZOP) en ‘Failure Mode Effect & Criticality Analysis’ (FMECA).Waarom juist HDM inschakelen?


In deze uitdagende setting blijkt HDM Pipelines dé partner voor ondersteuning in asset management om de gestelde doelen te halen. Het specialisme wat we op het gebied van buisleidingen en management systemen inbrengen, biedt u de borging die u zoekt. Wij zoeken altijd naar een lange termijn oplossing, waarin inbedding in uw organisatie continue ons streven is. Basis voor succes is samenwerking, met uw eigen experts en waar zinvol met andere specialisten om optimale integratie te realiseren. Ons vizier is gericht op de doorontwikkeling van u, van uw beheer en van ons.In de praktijk


Een voorbeeld vormt de vraag van Tulip Oil Netherlands (TON), voor het opstellen, integreren en beheren van een Pipeline Management System (PMS). Belangrijk in dit geval is, dat:

  • De aanpak ‘Lean and Mean‘ dient te zijn, maar met behoud van:
    • Een constante gedrevenheid om een passende oplossing te realiseren;
    • Zonder concessies te doen aan veiligheid en correcte bedrijfsvoering.

Voor onze invulling houdt dit in dat we:

  • Onze ervaring volledig moeten uitnutten. Er is geen speelruimte voor leertrajecten;
  • Tegelijkertijd moeten voldoen aan een harde toetssteen (bevoegd gezag), waarbij het PMS een aansluitend onderdeel dient te vormen binnen een geïntegreerd management systeem; en ook
  • Vermogen moeten opbouwen om mee op te schakelen in de toekomstige ontwikkeling van de organisatie. Zowel in capaciteit als in lerend vermogen (doorontwikkeling, Plan-Do-Check-Act).

Kortom:

A true step change into pipeline management. “

 


Diensten Mijnbouw


Pipeline Management System (PMS/PIMS)
Pipeline Management System (PMS/PIMS)

Pigging / In-Line Inspection (ILI)
Pigging / In-Line Inspection (ILI)

Beheer-, Onderhoud- & Inspectieplan
Beheer-, Onderhoud- & Inspectieplan

Pipeline Spatial Management
Pipeline Spatial Management

Fitness for Service (FFS)
Fitness for Service (FFS)

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Corrosiemanagement
CorrosiemanagementHDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.