OPTIMAAL LEIDINGBEHEER

Pipeline Spatial Management

Wilt u een veilige- en ongestoorde ligging van uw infrastructuur borgen, tegen maximale efficiëntie?

Vaak ziet HDM situaties waarbij in een organisatie nauwelijks uitwisseling plaats vindt tussen management en bedrijfsvoering. Als gevolg zien we bijvoorbeeld dat de uitvoering niet voldoende aansluit bij de nieuwe wetgeving, of situaties waarbij de resultaten van de uitvoering niet aansluiten bij de initiële doelstelling.

HDM Pipelines is in staat samen met u de gewenste informatie-uitwisseling duurzaam te bewerkstelligen, zonder kostenoverschrijdingen.Waarom juist HDM inschakelen?


HDM is dé praktijkpartner om u door deze activiteiten heen te loodsen en uw beheer toekomstgericht te maken. Als leidingeigenaar bent u continue op de hoogte van ontwikkelingen in de nabijheid van uw assets.

Wij zijn onafhankelijk, goed opgeleid, ervaren vanuit meerdere sectoren, betrokken bij uw bedrijfsvoering en wij garanderen een consistente aanpak.In de praktijk


Voor olie & gas operators voeren wij al jaren afzonderlijk dan wel in samenhang werkzaamheden uit, zoals in het figuur. Sleutels tot succes blijken praktijkervaring, cohesie tussen de verschillende processen, efficiëntie in uitvoering en de wijze waarop een individueel risico gerelateerd kan worden aan het grotere perspectief binnen asset- en integriteit management.

Wij helpen de leidingeigenaar door daadwerkelijk de leiding centraal te stellen en risico te mitigeren tot een acceptabel niveau. De winst voor de operator is een hoger veiligheidsniveau, betrouwbaarheid en een besparing door een efficiëntere en effectievere manier van inrichting en uitvoeren van dit proces.


Diensten Mijnbouw


Pipeline Management System (PMS/PIMS)
Pipeline Management System (PMS/PIMS)

Pigging / In-Line Inspection (ILI)
Pigging / In-Line Inspection (ILI)

Beheer-, Onderhoud- & Inspectieplan
Beheer-, Onderhoud- & Inspectieplan

Pipeline Spatial Management
Pipeline Spatial Management

Fitness for Service (FFS)
Fitness for Service (FFS)

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Corrosiemanagement
CorrosiemanagementHDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.