Beoordeling asbestcement (AC) persleidingen Wetterskip Fryslân

3 oktober 2017
Wetterskip-Legenda_ACleiding.png

In de zoektocht naar een degelijke methodiek om het resterende areaal asbestcement (AC) persleidingen te kunnen beoordelen, kwam Wetterskip Fryslan bij HDM Pipelines terecht.
HDM Pipelines heeft voor Wetterskip Fryslân een volledige technische beoordeling van een aantal tracés verzorgd over een looptijd van circa 22 maanden. Er is gewerkt vanuit een gezamenlijk overeengekomen uitgangsgedachte: “Dat wat goed is, kan nog prima dienst blijven doen met de juiste bedrijfsvoering & monitoring”. Met als uiteindelijke doel om beter te kunnen beslissen over -vervroegde- vervanging of levensduurverlenging van deze leidingen.

Er is veel kennis opgedaan en uitgewisseld tijdens het project. Dat blijkt wel uit onderstaande quote:

“Tijdens de inventarisatie van een drietal AC-persleidingen is ons gebleken dat wij met HDM-pipelines een partij in huis hebben gehaald met veel kennis op het gebied van leidingen. Ons is gebleken dat veel (praktische) kennis dichter bij huis is dan verwacht.”

Wetterskip Fryslân

De beoordeling laat unaniem voor de onderzochte tracés zien dat er geen technische noodzaak is om tot volledige vervanging van de tracés over te gaan; wel zijn er lokaal enkele ‘slechte plekken’ aangewezen.

Met deze onderbouwde uitkomsten is er een gefundeerde heroverweging mogelijk voor het resterende AC-areaal. Hierdoor kan er risicogestuurd verder gewerkt worden aan/met deze AC-persleidingen.

Uitgebreide informatie over onze werkzaamheden is te vinden op onze projectpagina.

Wilt u meer weten of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)85 13 01 944

HDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.